การกำหนดโควต้าพื้นที่จัดเก็บอีเมลสำหรับ user (Mailbox Quota Limit)


ทำการ Login เข้าสู่ระบบการจัดการของ Zimbra (https://mail.domain.com:7071)

Login


1. เมนูด้านซ้าย เลือก Manage

manage

2. เลือกหัวข้อ Account จากด้านซ้าย จะปรากฏชื่อผู้ใช้งาน ให้ดับเบิ้ลคลิกหรือคลิกขวาเลือก (Edit) ที่ชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการกำหนดโควต้า

account

3. เมนูด้านซ้าย เลือกหัวข้อ Advanced 
ให้ป้อนขนาดโควต้าที่ต้องการกำหนดในหัวข้อ  Account quota (MB):  2048    (ตัวอย่าง 2 GB. - หน่วย MB)

manage

6. คลิก Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า


* ให้เปลี่ยน domain.com ให้เป็นชื่อโดเมนของคุณ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่บน Zimbra (Add New Email Account)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์...

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นกู้คืนข้อมูลบนถังขยะ Dumpster (กรณีเผลอลบข้อมูลในถังขยะ คุณยังสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้)

บนระบบ Zimbra Webmail นั้นมี Feature ชื่อว่า Dumpster...

การ Import Contact(.csv) ไปยัง Zimbra

1. ให้ไปที่เมนู Preference เลือกเมนูด้านซ้าย Import/Export2. ทำการ Browse เลือกไฟล์ข้อมูล...

การตั้งค่า Forward Mail อัตโนมัติบน Zimbra Mail

เข้าที่ระบบ Zimbra Admin Console (https://mail.domain.com:7071)  1. ไปที่ Manage > Account และ...

การเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล (ระดับผู้ดูแลระบบ)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์...