Private Email Server

keep full control your corporate data.

อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับองค์กร

ขับเคลื่อนด้วย Zimbra Collaboration มีความยืดหยุ่นสูงกว่า Email Hosting หรือ คลาว์เมลทั่วไป กำหนดนโยบายการใช้งานได้ตามนโยบายขององค์กร รับประกันความพร้อมใช้งานในระดับ SLA 99.9% พร้อมการดูแลทั้งระบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ Zimbra

จุดเด่นของบริการ :

  • ไม่จำกัดจำนวนโดเมน (แชร์ข้อมูลข้ามโดเมน/บริษัทได้)
  • โครงสร้างพื้นฐานบน Nutanix Cloud Server (Cluster)
  • ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเครือข่าย (Network Firewall)
  • ระบบรักษาความปลอดภัยอีเมลในระดับเกตเวย์ (ทั้งขาเข้าและขาออก)
  • เชื่อมต่อใช้งานแบบเข้ารหัส SSL/TLS ทั้งระบบ
  • สำรองข้อมูลอีเมลแบบรายบัญชีทุกวัน (กู้คืนรายบัญชีได้)
  • สำรองข้อมูลทั้งเซิร์ฟเวอร์ทุกวัน (snapshot)
  • รองรับการทำ Hybrid กับ GSuite/365
  • อัพเกรด Patch/Version ฟรี! ตลอดอายุบริการ

เปรียบเทียบ Mail Server กับ Email Hosting

รายละเอียด Mail Server ส่วนตัว Email Hosting
รูปแบบบริการ
จำนวนผู้ใช้บริการใน 1 ระบบ ผู้ใช้รายเดียว (เฉพาะองค์กรของคุณ) ผู้ใช้หลายราย (แชร์กันหลายองค์กร)
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ (CPU, Ram, Disk, IP) ส่วนตัว (Private) แชร์ (Share)
รองรับการใช้งานหลายชื่อโดเมน ไม่จำกัดจำนวนชื่อโดเมน จำกัด 1 บริการต่อ 1 ชื่อโดเมน
รองรับจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด ไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) สุงสุดไม่เกิน 300 บัญชีอีเมล
การเข้าถึงและบริการจัดการ
การบริหารจัดการบน Web Admin Console Global Admin (สิทธิ์สูงสุด) บริหารจัดการได้ทั้งระบบ Domain Admin (สิทธิ์พื้นฐาน) จัดการได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้งาน
การกำหนดสิทธิ์ Admin ในหลายระดับ ทำได้ ไม่มีสิทธิ์
การบริหารจัดการบนโปรโตคอล SSH (CLI) เข้าถึงได้ ไม่มีสิทธิ์
การกำหนดนโยบายการใช้งาน (COS) จัดการได้ตามต้องการ ไม่มีสิทธิ์
การสร้าง Package สำหรับให้บริการอีเมล จัดการได้ตามต้องการ ไม่มีสิทธิ์
การแชร์ข้อมูลกับโดเมนอื่นในเซิร์ฟเวอร์ (บริษัทลูก) รองรับ ไม่รองรับ
กำหนดขนาดไฟล์แนบ จัดการได้ตามต้องการ ไม่มีสิทธิ์
กำหนดขนาดไฟล์อัพโหลด จัดการได้ตามต้องการ ไม่มีสิทธิ์
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ระดับความเป็นส่วนตัว สูงสุด (กำหนดและปรับแต่งได้ตามต้องการ) จำกัด
การกำหนดนโยบายความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งได้ตามต้องการ จำกัด
นโยบายการกำหนดรหัสผ่าน จัดการได้ตามต้องการ ไม่มีสิทธิ์
การเข้ารหัสการสื่อสาร (SSL/TLS Encryption) SSL ภายใต้ชื่อโดเมนขององค์กร SSL ภายใต้ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการ
ลายเซ็นดิจิตอลป้องกันอีเมลในระหว่างการถ่ายโอน (S/MIME) รองรับ (เฉพาะ NE) ไม่รองรับ
การตรวจสอบสิทธิสองปัจจัย (Two-Factor Authentication) รองรับ (เฉพาะ NE) ไม่รองรับ
ตรวจสอบประวัติอีเมลขาเข้า - Incoming Filtering ตรวจสอบประวัติได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบประวัติได้ด้วยตนเอง
ตรวจสอบประวัติอีเมลขาออก -Outgoing Filtering ตรวจสอบประวัติได้ด้วยตนเอง ไม่มีสิทธิ์
ตรวจสอบข้อมูล Log ของระบบทั้งหมด ตรวจสอบประวัติได้ด้วยตนเอง ไม่มีสิทธิ์
การ Block ไฟล์แนบ จัดการได้ตามต้องการ ไม่มีสิทธิ์
ความยืดหยุ่นของระบบ
การตั้งค่าและปรับแต่งระบบ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งระบบได้ตามต้องการ จำกัด ใช้งานได้เท่าที่ผู้ให้บริการกำหนดให้
การขยายขนาด (เพิ่มจำนวนบัญชี หรือ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) มีความยืดหยุ่นสูง เลือกปรับได้ตามต้องการ จำกัด - ปรับตามแพ็คเกจที่ผู้ให้บริการกำหนด
การติดตั้งโมดูลหรือโปรแกรมเสริม รองรับ ไม่รองรับ
การเชื่อมต่อกับ External Authen (AD/LDAP) รองรับ ไม่รองรับ
การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (Non Secure App) รองรับ ไม่รองรับ
ติดตั้ง Hybrid ร่วมกับ GSuite/365 รองรับ ไม่รองรับ
ค่าใช้จ่าย จำนวนอีเมลยิ่งมาก ราคาเฉลี่ยต่อบัญชียิ่งถูก จำนวนอีเมลไม่มีผลต่อ ราคาเฉลี่ยต่อบัญชี

Best-Fit Mail Server

ต้องการรับคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา โทร: 02-026-3112
สมัครวันนี้ บริการติดตั้งและย้ายข้อมูลฟรี !!

คำถามที่พบบ่อย - อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว

บริการ Zimbra Mail Server ส่วนตัวคิดค่าบริการอย่างไร ?
บริการ Zimbra Mail Server เป็นบริการที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก เราสามารถออกแบบบริการให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน (Best Fit) และสอดคล้องกับงบประมาณ (Budjet) ของคุณได้ ทั้งนี้ พื้นฐานของอัตราค่าบริการจะแปรผันตาม

1. รูปแบบบริการ (Hosted / On-Premise)
2. รูปแบบลิขสิทธิ์การใช้งาน Zimbra (NE/FOSS)
3. จำนวนบัญชีอีเมลที่ใช้งาน
4. โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการใช้งาน (CPU/RAM)
5. ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Disk/Storage)

หากคุณสนใจใช้บริการ โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อให้คำแนะนำและประเมินราคา
ใช้ Zimbra รุ่น Network Edition หรือ Open Source ?
เลือกใช้ Zimbra รุ่นใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและงบประมาณขององค์กร หากไม่แน่ใจว่ารุ่นใดเหมาะกับคุณ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ตลอดเวลา
เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ต่างกับผู้ให้บริการรายอื่นอย่างไร ?
5 จุดเด่นทีทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นในตลาด

1. เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Zimbra (Official Partner)
2. เรามีความพร้อมในด้านของบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยีมากกว่า
3. เรามีความเข้าใจและมีประสบการณ์เฉพาะทางในการให้บริการอีเมล 15 ปี
4. ธุรกิจหลักของเราโฟกัสอยู่บนโปรดักส์ Zimbra 100%
5. เราให้บริการภายใต้วิถีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Zimbra Best Practice
Hosted ไว้ที่เรา กับ ติดตั้งไว้ในสำนักงาน เลือกแบบไหนดี ?
ประเด็นในการพิจารณา Hosted หรือ ติดตั้งไว้ในสำนักงาน ขึ้นอยู่กับ

1. นโยบายและความต้องการขององค์กร
2. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเดิม
3. ข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ระบบไฟฟ้า)
4. ความพร้อมของบุคลากร (ซื้อบริการสนับสนุนทางเทคนิคจากเราได้)
5. งบประมาณในการขับเคลื่อนระบบ

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขาย
ใช้ zimbra อยู่แล้ว ย้ายมาใช้กับเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ได้หรือไม่ ?
ได้ ทีมของเราจะช่วยดำเนินการย้ายระบบอีเมลพร้อมกับย้ายข้อมูลบน Zimbra Server เดิมมายังระบบใหม่ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานระบบอีเมลได้อย่างต่อเนื่อง (เราสามารถย้ายข้อมูลเดิมมาได้ทั้งหมด รวมถึงชื่อบัญชีและรหัสผ่านเดิม)
ใช้ Zimbra เวอร์ชั่นเก่า ย้ายมาได้หรือไม่ ?
ย้ายมาได้ หลังการย้ายเราจะทำการอัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน พร้อมกับทำจูนนิ่งประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Zimbra
ไม่มีเจ้าหน้าที่ไอที สมัครใช้บริการได้หรือไม่ ?
ไม่ต้องกังวล บริการของเราครอบคลุมทั้งหมด เปรียบเหมือนกับเราเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีของคุณ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องระบบอีเมลให้กับองค์กรของคุณ