Email Archiving Solution

โซลูชั่นเก็บรักษาสำเนาอีเมลขององค์กรแบบถาวร

60% ของข้อมูลสำคัญทางธุรกิจถูกเก็บไว้ในอีเมล - IDC

โซลูชั่นการจัดเก็บและรักษาข้อมูลอีเมลแบบถาวร
เครื่องมือสำคัญสำหรับจัดการสินทรัพย์ดิจิตอลขององค์กร


ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการทำ Email Archiving

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

Email Archiving Server ทำงานอยู่คนละสภาพแวดล้อมกับระบบอีเมลหลัก นอกจากจะทำสำเนาข้อมูลอีเมล ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย สามารถกู้คืนได้ตลอดเวลาแล้ว ยังช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ใน ด้านต่างๆ ดังนี้

  • การปฏิบัติตามข้อบังคับการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร
  • จัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร
  • ลดการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกล่องจดหมายหลัก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอีเมลหลัก

การทำงานของระบบ Email Archiving

Email Archiving Server จะทำงานคู่ขนานกับระบบอีเมลหลักขององค์กร โดยจะทำการสำเนาข้อมูลอีเมลในทุกโฟลเดอร์ (ทั้งขาเข้าและขาออก) จากบัญชีหลักโดยอัตโนมัติทุกวัน

คุณสมบัติเด่น:

  • สำเนาข้อมูลอีเมลทุกโฟลเดอร์ (ทั้งขาเข้าและขาออก)
  • เก็บข้อมูลเพิ่มอย่างเดียว ไม่มีการลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลอีเมล
  • เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานใหม่บน Archiving Server โดยอัตโนมัติ
  • ไม่จำกัดจำนวนบัญชีผู้ใช้งาน ขยายขนาดพื้นที่จัดเก็บได้
การทำงานของระบบ Email Archiving
เปรียบเทียบ Email Archiving กับ Data Backup

Email Archiving กับ Data Backup

การสำรองข้อมูล (Data Backup) กับ การเก็บรักษาสำเนาอีเมลแบบถาวร (Email Archiving) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การสำรองข้อมูลจะเก็บบันทึกข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด สามารถกู้คืนข้อมูลได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีข้อมูลบันทึกไว้เท่านั้น ไม่ได้รับประกันว่าในระยะยาว คุณจะสามารถกู้คืนอีเมลย้อนหลังได้ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานลบข้อมูลอีเมลสำคัญออกจากระบบเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว อยากได้ข้อมูลกลับคืน หากระบบสำรองข้อมูลย้อนหลังไว้ 30 วัน ข้อมูลอีเมลสำคัญฉบับนั้นจะหายและกู้คืนไม่ได้ ฟังก์ชั่นการสำรองข้อมูลจึงแทนที่ฟังก์ชันการเก็บข้อมูลอีเมลแบบถาวรไม่ได้

ติดตั้งไว้ในองค์กร หรือ ฝากไว้บนระบบคลาวด์ ?

หากองค์กรของคุณมีอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานพร้อมอยู่แล้ว เราสามารถติดตั้ง Email Archiving Server ไว้ภายในองค์กรของคุณ (On-Premised) หรือ หากคุณต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สามารถเลือกฝาก Email Archiving Server ไว้บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเรา

ติดตั้งไว้ในองค์กร หรือ ฝากไว้บนระบบคลาวด์ แบบไหนดี ?

Best-Fit Solutions

ต้องการรับคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา โทร: 02-026-3112