Help & Support Center
พบปัญหาจากการใช้งาน ต้องการแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของเรา (Ticket Support System)
ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเอง บทความวิชาการและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานระบบ
หากคุณมีข้อแนะนำติชม หรือ ร้องเรียนปัญหาคุณภาพการให้บริการของเรา สามารถส่งคำแนะนำของคุณไปถึงผู้บริหารของเราได้ที่นี่

คู่มือการใช้งาน Email Hosting และ Web Hosting และบริการที่เกี่ยวข้องของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์


คู่มือ Zimbra Email สำหรับ User

คู่มือ Zimbra Email สำหรับ Admin

คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองสแปม

คู่มือการใช้งาน Web Hosting

คลิปวิดีโอแนะนำการตั้งค่าการใช้งาน Zimbra Email บนอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อใช้งานอีเมล (Zimbra Collaboration 8.x)

ตั้งค่า Zimbra บน iPhone/iPad

ตั้งค่า Zimbra บน Android

ตั้งค่า Zimbra บน Outlook 2013

Popular Help Articles

Email

Receiving Email
Reading Email
Composing Email
Setting Email Preferences
Organizing Your Mailbox

Calendar

Using Your Calendar
Creating Calendars
Sharing Your Calendars
Seeing Free/Busy Times

Address Book

Using Address Books
Viewing Contacts
Adding a New Contact
Importing an Address Book

Your Account

Logging In & Out
Using Filters
Away Message
Searching Your Account
Sharing Your Items
Email Signatures
Changing Your password

Appointments & Meetings

Creating an Appointment
Changing an Appointment

หากคุณมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที