15th Anniversary, since 2005

บจก. เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย)

เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการอีเมลคุณภาพสำหรับองค์กรและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอีเมล ภายใต้ซอร์ฟแวร์ Zimbra Collaboration รวมถึงการให้บริการด้าน Information Security แบบครบวงจรสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร

2005 : เปิดให้บริการโฮสติ้งโซลูชั่นสำหรับลูกค้าทั่วไป
2007 : เริ่มให้บริการติดตั้งอีเมล Zimbra สำหรับองค์กรธุรกิจ
2010 : เริ่มเปิดให้บริการอีเมล Zimbra ในรูปแบบ Hosted
2014 : ร่วมกับกลุ่ม EyeD ให้บริการ Information Security
2016 : เปิดศูนย์บริการอีเมล Zimbra แบบครบวงจรจุดแข็งที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์แตกต่าง


1. ศูนย์บริการเฉพาะทางด้านระบบอีเมลในประเทศ

เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการอีเมลสำหรับองค์กรในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทีมของเรามีประสบการณ์ มีความรู้ ความชำนาญด้านระบบอีเมลและซอร์ฟแวร์ Zimbra Collaboration เป็นอย่างดี สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบและนำเสนอบริการที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้า

2. การดูแลและบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Managed Email Services) ภายใต้มาตรฐาน ITIL

เพราะระบบอีเมลไม่ได้มีองค์ประกอบแค่เพียงซอร์ฟแวร์เท่านั้น ความเสี่ยงต่อภัยคุกคามบนอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนความยุ่งยากในการบริหารจัดการระบบหลังจากที่เปิดใช้งานไปแล้ว ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นต้นทุนหลักของระบบอีเมล บริการของเราจะดูแลครอบคลุมในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Zimbra สามารถแบ่งเบาภาระงานและค่าใช้จ่ายของคุณ ช่วยให้คุณได้ใช้งาน Zimbra อย่างปลอดภัย ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน

3. ผู้ให้บริการและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งตรงจาก Zimbra, inc

เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงจาก Zimbra อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีขีดความสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Zimbra Collaboration ทั้งแบบ Open Source Edition และ Network Edition รวมถึงสามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา ตลอดจนประยุกต์ใช้งาน Zimbra Collaboration เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้ทุกรูปแบบ

4. บริการจากทีมวิศวกรเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญในประเทศ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้ระบบอีเมลในยุคใหม่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การดูแลและบริหารจัดการระบบจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับมือสมัครเล่น เรานำเสนอบริการบนพื้นฐานของวิชาชีพ ทีมของเราประกอบไปด้วยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขาวิชา ช่วยคุณลดความยุ่งยากและลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานในเรื่องที่คุณไม่มีความชำนาญ

5. กล้ารับประกันเวลาพร้อมใช้งาน ด้วย SLA 99.9%

เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ยินดีรับประกันคุณภาพบริการในระดับสูงด้วยการรับประกันช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้สูงถึง 99.9% พร้อมข้อกำหนดการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) ซึ่งหมายความว่า บริการอีเมล เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ จะได้รับการรับประกันสถานะความพร้อมใช้งาน 99.9% ของเวลาดำเนินการทั้งหมดภายในระยะเวลาของเดือนปฏิทิน

*** เราเดิมพันความยั่งยืนของธุรกิจด้วย "คุณภาพบริการ" ***

หากองค์กรของคุณกำลังประสบปัญหา หรือ กำลังต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องระบบอีเมล
สามารถโทรปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรีตลอดเวลา