การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Android ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. ไปที่ไอคอน “ Email ” บนหน้าจอของท่าน

ad0

2. จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอีเมล์และรหัสผ่าน และเลือกที่ปุ่ม “ Manual Setup ”

ad2

3. ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทของแอคเคาท์ เป็น “ IMAP account ”

ad3

4. ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดการตั้งค่า “ Incoming server settings ” ดังตัวอย่างในรูปภาพ หลังจากนั้นเลือก “ Next ”

ad4

5. 
ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่า “ Outgoing server settings ” ให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดในส่วนต่างๆ

ตามตัวอย่างในรูปภาพ หลังจากนั้นเลือก “ Next ”

ad5

6. จากนั้นหน้าจออุปกรณ์ฯ จะแสดงหน้าจอตัวเลือกความถี่ในการรับอีเมล์ ให้ผู้ใช้ทำการเลือกความถี่ตามต้องการและเลือก “ Next ”

ad6


7. ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าชื่อของผู้ใช้งาน จะแสดงในขณะส่งอีเมล์ออก เมื่อกำหนดชื่อที่แสดงเรียบร้อยแล้ว
ให้เลือก “ Done ” เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า อีเมล์ Zimbra สำหรับ Android

ad7

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Zimbra Mobile Installation and Setup for iOS ( iPhone, iPad) - Exchange Active Sync (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. Tap Settings > Mail, Contacts, Calendars 2. Select Add Account & Choose Microsoft...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Android ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - version เก่า

1. เข้าไปที่เมนู " Email " บนหน้าจอของท่าน2. ให้ท่าน...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ iPad ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู “ การตั้งค่า ” บนหน้าจอของท่าน2. เลือก เมนู “ Mail,รายชื่อ,ปฏิทิน ” และเลือก “...

[VDO] ตั้งค่าอีเมล Zimbra บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail)

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู settings บนหน้าจอของท่าน 2. เลือก เมนู “ เมล,รายชื่อ,ปฏิทิน ”3. เลือก “ เพิ่มบัญชี...